• Η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης.

• Οι προκαθορισμένες ώρες χρήσης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

• Μετά το τέλος της χρήσης είναι υποχρεωτικό το στρώσιμο του γηπέδου καθώς και η επιστροφή του εξοπλισμού.

Η εξόφληση των υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση παράτασης της ώρας παιχνιδιού και διαφορετικής τελικής χρέωσης τότε αυτό διευθετείτε μετά την λήξη της χρήσης.

Το iBeach στην εγκατάσταση του Παπάγου για λόγους ροής του προγράμματος και μη δημιουργίας κενών, δύναται να αλλάξει α) την αρχική επιλογή γηπέδων στην εγκατάσταση του Παπάγου χωρίς ειδοποιήση και β) την ώρα κατα ±15’ νωρίτερα ή αργότερα εφόσον συναινεσετε

©2023 iBeach. ALL RIGHTS RESERVED

Developed and Designed by OSMIUM WEB SOLUTIONS

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account